Dr. Ifj. Lomnici Zoltán
Dr. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász

A nemzeti hadsereg fontos szerepe veszélyhelyzet idején

A magyar honvédség is rendkívül jelentős szerepet tölt be a fertőzés elleni védekezésben.

Az alábbiakban a nemzeti hadsereg, a honvédség szerepét vizsgáljuk meg a rendkívüli jogrend körülményeire tekintettel néhány nagyobb nyugat-európai országban, valamint Magyarországon.

Németország Alaptörvénye 87a cikk (1) bekezdése első mondatának értelmében1 a német szövetségi kormány feladata a Bundeswehr, azaz a fegyveres erők védekezésre történő felállítása. („A szövetségi kormány fegyveres erőket biztosít a védelemre.”). A Bundeswehr ebből a rendből eredő feladatai és utasításai fogalmilag a legutoljára 2016-ban elfogadott Fehér Könyvben2 vannak rögzítve. Így a megbízatása alapján a Bundeswehr több kiemelt feladatot látja el szövetségi állami szintű megközelítésben.

Ezen felelősségi körbe tartozik a haza (németül Heimat) biztonsága, nemzeti kockázat- és válságkezelés a német állampolgárok külföldön történő védelme érdekében, valamint kiegészítő támogatási szolgáltatások nyújtása Németország területén. Továbbá: a humanitárius sürgősségi és katasztrófaelhárítás a humanitárius kihívások kezelésének felelősségvállalása érdekében, valamint az állami szintű kiberbiztonság védelmi vonatkozásai, hozzájárulás nyújtása – a kibertérben és az információs térben kialakult helyzetről alapján – az országos és multinacionális biztonsági óvintézkedések keretében, valamint a kiberbiztonság garantálása a nemzeti védelmi hálózatokban.


A koronavírus-járvány hónapjaiban a Bundeswehr által nyújtott támogató egészségügyi szolgáltatások – például koronavírus-teszt elvégzésére szolgáló állomások üzemeltetése –, egészségügyi felszerelések raktározása, őrzése, valamint rendőri egységek elszállásolása szerepelnek a fő feladatok között. Például az Észak-Rajna-Vesztfália területén különösen érintett Heinsberg kerület március közepén arra kérte a szövetségi honvédelmet, hogy segítsen nekik a laboratóriumi kapacitások biztosításában a koronavírus-vizsgálatokhoz.3

Franciaországban a fegyveres erők küldetése a nemzeti függetlenség biztosítása. 1959 és 2009 között a Code de la défense (Védelmi törvénykönyv) 1111-1. cikke ezt úgy határozta meg, hogy a nemzeti védelem célja a terület biztonságának és integritásának, valamint a lakosság életének mindenkori biztosítása, „bármilyen körülmények között és az agresszió minden formája ellen” – úgy hogy ez garantálja a nemzetközi szövetségek, szerződések és egyezmények tiszteletben tartását is.4

A „terület integritása” magába foglalja a kontinentális anyaország mellett a tengerentúli francia megyéket is. A humanitárius műveletek a saját lakosság védelmét is szolgálják.

Franciaországban már egy 1955-ös külön törvényben, vagyis az Ötödik Köztársaság 1958-as alkotmányának elfogadása előtt szabályozták a szükségállapot (état d’urgence).5

Az alkotmányos szabályozás – és a vészhelyzetben meghozott rendeletek – keretei között Franciaországban, a kritikus területeken a hadsereg is beszállt a koronavírusos betegek ellátásába, és például a polgári kórházak munkájának támogatására terepi kórházakat is létesítettek.

Franciaországban a honvédelem például együttműködhet a jármű- és személyforgalom korlátozásának biztosításában bizonyos helyeken, illetve időszakokban, továbbá védelmi vagy biztonsági zónák felállításában, amelyeken belül szabályozott a francia állampolgárok tartózkodása. Segítenek érvényt szerezni a hatóságok tevékenységét bármilyen formában akadályozó személyek tartózkodási tilalmának bizonyos területen, és közreműködnek a közrendet súlyosan veszélyeztető egyesületek, egyéb csoportok feloszlatásában; emellett biztosítják a közintézmények, létfontosságú közszolgáltatási hálózatok biztonságát stb.

Olaszországban a 2015-ben kiadott Védelmi Fehér Könyv (Libro bianco per la difesa) szerint a fegyveres erők fel vannak hatalmazva az Olasz Köztársaság területi integritásának, Olaszország létfontosságú érdekeinek és kommunikációjának védelmére, valamint az olaszországi diplomáciai személyek és külföldi állampolgárok védelmére. A Fehér Könyv szerint a fegyveres erők kötelessége „hozzájárulni a liberális-demokratikus alaprend védelméhez, és segítséget nyújtani különösen vészhelyzetek vagy katasztrófák esetén”.6

A szokásjogra különösen építő Westminster-típusú rendszerben a főparancsnok de jure az Egyesült Királyság uralkodója és de facto a brit miniszterelnök. A fegyveres erők felelnek a brit „szülőföld”, valamint a tengerentúli területek megóvásáért, a brit biztonsági érdekek érvényesítéséért. Az Egyesült Királyság fegyveres erői per definitionem elkötelezettek a brit Nemzetközösség védelme iránt – áll a Védelmi Minisztérium által a fegyveres erők fő feladatairól összeállított hivatalos dokumentum leírásában.7

Március utolsó hetében az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma húszezer tartalékost mozgósított annak érdekében, hogy segítsenek eljuttatni az idős, beteg emberekhez az élelmiszert és egyéb alapvető napi szükségleti cikkeket. Továbbá fontos feladat a biztonság és a közrend fenntartása, a korlátozó előírások betartatása annak érdekében, hogy senki ne gyülekezzen nagy tömegekben és ne tegyen felesleges utazásokat.

A Magyar Honvédség fegyverhasználati joggal ellátott feladatai közül kiemelkedő: az ország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme. A fegyverhasználati jog nélkül ellátott feladatok közé tartozhat: a Honvédség közreműködése a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes feladatok végrehajtásában, valamint a katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása.

A 2011. évi CXIII. törvény részletezi a honvédelem és a Magyar Honvédség, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedések jogi lehetőségeit, a törvény 36. § (2) bekezdés a) pontja szabályozza a katasztrófavédelemi együttműködést, és b) pontja a honvédelem szempontjából létfontosságúnak kijelölt rendszerelemek működtetésében való közreműködést. A bekezdés g) pontja a Magyarország biztonságát, honvédelmi érdekeit sértő, veszélyeztető, katonai jellegű kibertér műveletek, kibertérre ható cselekmények vagy kibertámadások elleni fellépést írja elő honvédelmi feladatként, a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályaira vonatkozóan Magyarország Alaptörvénye T) cikk (1) bekezdésével összhangban.8

Az Alaptörvény 53. cikkében szereplő különleges jogrendi alapeset a természeti vagy ipari katasztrófákhoz kapcsolódik, amelynek bevezetése esetén a cél ugyancsak az élet és vagyonbiztonság megőrzése. A magyar alkotmány ezt az esetet veszélyhelyzetnek hívja, amelynek kihirdetésére a kormány jogosult, és amelynek megtörténte esetén rendkívüli intézkedések bevezetésére kerülhet sor.

A jelenlegi járványhelyzet ún. nem honvédelmi típusú különleges jogrendnek minősül, ilyenkor a Magyar Honvédség a védekezés „frontvonalában” dolgozó egészségügyi szerveket segíti, a lakosság biztonságát szolgálni hivatott rendvédelmi, rendészeti szervek munkáját támogatja, valamint bizonyos rendvédelmi feladatokban ellátásában működik közre. Katonai rendész járőrök segítenek a településeken, közutakon és közterületeken a közrend fenntartásában, őrzés-védelmi feladatok ellátásában, a meghozott járványügyi intézkedések betartatásában.

Egyéb területeken is segítik a polgárokat, a Magyar Honvédség is támogatja a Fővárosi Vízműveket abban, hogy veszélyhelyzetben, különleges jogrend esetén is biztonságos legyen az ivóvízellátás, közölte nemrégiben Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki arra is rámutatott, hogy a Fővárosi Vízművek több mint 2 millió ember, Budapest mellett még 11 agglomerációs település egészséges és kiváló minőségű ivóvízét biztosítja.

A védelmi igazgatás megoldása országonként eltérő lehet, de a biztonsági és rendvédelmi együttműködés hatékonysága érdekében – különösen veszélyhelyzetek idején – szükséges a központi szint és a területi szintek közötti feladatmegosztás ésszerű elkülönítése, egymás munkájának kölcsönös támogatása. Ilyenkor ugyanis a hadsereggel és más szervekkel a lehető leghatékonyabban együttműködve kell mielőbb elhárítani a veszélyt.

1 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87a.html

2 https://www.bmvg.de/de/themen/weissbuch

3 https://taz.de/Notstand-und-Corona/!5671722/

4 https://web.archive.org/web/20140819130328/http://codes.droit.org/cod/defense.pdf

5 http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20174sz/12_SagvariA_IAS_2017_4.pdf

6 http://www.difesa.it/Primo_Piano/Documents/2015/04_Aprile/LB_2015.pdf

7 https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about

8 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv